Arxiu per octubre, 2015

 • Certificat o certificació?

  Els mots certificat i certificació designen conceptes diferents. El primer és el nom del document, mentre que el segon es refereix a l’acció de certificar: Us enviem el certificat que ens heu demanat; És imprescindible la certificació del secretari sobre […].

  Un certificat és el document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents,…) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris,…) que dóna fe d’un fet, del contingut d’un document o de les circumstàncies que consten en arxius, en registres, en llibres d’actes, etc.

   

  Els diferents blocs d’informació del certificat són els següents:

  • dades de qui el signa
  • certificació
  • fórmula de certificació
  • datació
  • signatura

   

  La certificació fa referència a l’acció de certificar un document, no pas al mateix document. És el nucli del certificat i s’introdueix amb la forma Certifico, seguida de dos punts i aïllada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o bé en majúscules o bé en negreta.

   

   

  Exemple:

   

  Maria Planes i Puig, directora del Centre de Normalització Lingüística de Sau,

   

  Certifico:

   

  Que el senyor Valentí Roca i Pons ha seguit amb aprofitament el curs de Comunicacions administratives, de 20 hores, impartit a Vic durant els mesos de maig i juny de 2015.

   

  I, perquè així consti, signo aquest certificat.

   

  Sau, 1 de setembre de 2015

   

  (signatura)

  Article complet

 • Adreça electrònica o correu electrònic?

  Tant correu electrònic com adreça electrònica són conceptes correctes, en català, però alerta, perquè volen dir coses diferents!

  Un correu electrònic és una aplicació mitjançant la qual es reben i s’envien missatges.

  Una adreça electrònica, en canvi, és el conjunt de caràcters que permeten identificar una bústia electrònica. Sempre inclou el símbol @ i l’abreviatura és a/e.

  Compte! E-mail és un anglicisme i, per tant, cal evitar-lo.

  Envia’m el document per correu electrònic

  Encara no tens adreça electrònica? Te n’has de fer una!

  email

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

anglicisme apòstrof beure bones cap d'any; carnestoltes català cavallfort cursos dret empresa erradicar escola etsiuts expressions ferro fil frase feta frases fetes gentilicis; osona; got hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs jocs en català justícia lèxic nova gramàtica Osona paraules pillar; agafar; enxampar porc pujar i apujar; baixar i abaixar recursos riquesa lèxica sinònims temps termcat tonis topònims tèxtil verbs xoriço