Arxiu per març, 2012

 • Origen de ‘treballar’

  Treballar és un derivat del llatí tripalium, una espècie de “cep o instrument d’aferrar i turmentar”. En alguns casos, treball encara conserva el sentit de patiment: amb penes i treballs.

  Article complet

 • 30. Recolzar o donar suport?

  Recolzar és posar una cosa de manera que descansi sobre un suport: pots recolzar l’escala a la paret. Té sentit físic i figurat: una teoria es recolza sobre fets indiscutibles (en principi…). És correcte, doncs, quan és sinònim de repenjar-se.

  En canvi, és incorrecte quan es fa servir com a sinònim de donar suport, que és advocar per alguna cosa a obtenir: cal donar suport a les mesures d’estabilització.

  Per tant, ens podem recolzar on vulguem (o puguem), però el suport ens l’han de donar.

  Article complet

 • Passaré / *em passaré

  Passar-se‘, en català, vol dir ‘excedir-se‘ i, en canvi, ‘passar‘ vol dir ‘anar a algun lloc‘. Per tant, no és correcte dir aquesta tarda em passaré per la botiga, sinó aquesta tarda passaré per la botiga.

  Article complet

 • Origen de calamitat

  En llatí, les tiges dels cereals s’anomenaven calami. Quan es partien per algun motiu, els pagesos cridaven calamitas!, per donar a entendre que s’havia perdut la collita de cereals. Avui dia l’expressió “quina calamitat!” conserva el sentit de desastre o desgràcia.

  Article complet

 • 29. Rentable o rendible?

  Rentable vol dir que es pot rentar. En canvi rendible és tot allò que dóna un bon rendiment o que té rendibilitat econòmica. En aquesta segona accepció, és un mot derivat de renda.
  Recordeu que tots els derivats de rendible i renda han de mantenir la lletra d de l’arrel: rendiment, rendibilitat, rendibilitzar, rendista…

   

  Decididament, l’únic que és rentable és el diner negre.

  Article complet

 • Posar-se bé / *sentar bé

  En català, els àpats o les begudes es posen bé o malament, però no senten bé o senten malament.

  Avui el dinar se m’ha posat malament.

  Amb aquest fred, un cafè calent se’m posaria molt bé.

  Article complet

 • Origen d’armari

  L’armari, originàriament, era el moble on es desaven les armes. Els cavallers necessitaven aquest espai per dexar-hi l’armadura, la llança, etc. i, en canvi, la roba es guardava en baguls o en calaixos. Amb el temps, els armaris es van convertir en mobles on es penjava la roba perquè no s’arrugués.

  Article complet

 • 28. Senyalar o assenyalar?

  Senyalar significa fer o posar un senyal en una cosa: Senyaleu amb una creu la resposta correcta. És sinònim de marcar.

  Assenyalar vol dir:
  –    mostrar amb un senyal: No heu d’assenyalar amb el dit.
  –    dir o manifestar: El ministre va assenyalar que el dèficit públic disminuirà notablement.
  –    indicar: El baròmetre assenyala pluja.
  –    fixar o determinar: Hem d’assenyalar la data de la reunió.

  Recordeu que, en català, senyal és un mot masculí: Els senyals de circulació.

  Article complet