• Matalàs

    MatalàsPrové del català antic matalaf (i també almatrach), i aquest de l’àrab matrah, que significa ‘coixí gran, especialment el que posaven a terra per asseure-s’hi’, mot derivat de tárah, que vol dir ‘va tirar, va gitar’.

    La primera documentació és de l’any 1085 amb la forma almatrazt. Eixemenis a Terç  esmenta la forma en plural ‘matalafs’ i  Llull, a Blanquerna, diu textualment:  “ac posada la cóçera dejús lo matalaf, e lo matalaf dejús lo sac-lit, e les flaçades foren dejús los lençols el cobertor”.

    Fonts:  Diccionari etimològic, de Jordi Bruguera, i Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines.

Cap comentari

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

anglicisme apòstrof beure bones cap d'any; carnestoltes català cavallfort cursos dret empresa erradicar escola etsiuts expressions ferro fil frase feta frases fetes gentilicis; osona; got hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs jocs en català justícia lèxic nova gramàtica Osona paraules pillar; agafar; enxampar porc pujar i apujar; baixar i abaixar recursos riquesa lèxica sinònims temps termcat tonis topònims tèxtil verbs xoriço