• Certificat o certificació?

  Els mots certificat i certificació designen conceptes diferents. El primer és el nom del document, mentre que el segon es refereix a l’acció de certificar: Us enviem el certificat que ens heu demanat; És imprescindible la certificació del secretari sobre […].

  Un certificat és el document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents,…) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris,…) que dóna fe d’un fet, del contingut d’un document o de les circumstàncies que consten en arxius, en registres, en llibres d’actes, etc.

   

  Els diferents blocs d’informació del certificat són els següents:

  • dades de qui el signa
  • certificació
  • fórmula de certificació
  • datació
  • signatura

   

  La certificació fa referència a l’acció de certificar un document, no pas al mateix document. És el nucli del certificat i s’introdueix amb la forma Certifico, seguida de dos punts i aïllada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o bé en majúscules o bé en negreta.

   

   

  Exemple:

   

  Maria Planes i Puig, directora del Centre de Normalització Lingüística de Sau,

   

  Certifico:

   

  Que el senyor Valentí Roca i Pons ha seguit amb aprofitament el curs de Comunicacions administratives, de 20 hores, impartit a Vic durant els mesos de maig i juny de 2015.

   

  I, perquè així consti, signo aquest certificat.

   

  Sau, 1 de setembre de 2015

   

  (signatura)

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

40 60 apòstrof bones calma català cavallfort cursos diccionari normatiu diec2 dret embolar empresa erradicar escacs escola etsiuts expressions ferro fil frase feta frases fetes hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala joc jocs en català justícia lèxic nova gramàtica pillar; agafar; enxampar porc pujar i apujar; baixar i abaixar recursos riquesa lèxica salutació sigles sinònims temps termcat topònims tèxtil verbs vista