• Certificat o certificació?

  Els mots certificat i certificació designen conceptes diferents. El primer és el nom del document, mentre que el segon es refereix a l’acció de certificar: Us enviem el certificat que ens heu demanat; És imprescindible la certificació del secretari sobre […].

  Un certificat és el document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents,…) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris,…) que dóna fe d’un fet, del contingut d’un document o de les circumstàncies que consten en arxius, en registres, en llibres d’actes, etc.

   

  Els diferents blocs d’informació del certificat són els següents:

  • dades de qui el signa
  • certificació
  • fórmula de certificació
  • datació
  • signatura

   

  La certificació fa referència a l’acció de certificar un document, no pas al mateix document. És el nucli del certificat i s’introdueix amb la forma Certifico, seguida de dos punts i aïllada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o bé en majúscules o bé en negreta.

   

   

  Exemple:

   

  Maria Planes i Puig, directora del Centre de Normalització Lingüística de Sau,

   

  Certifico:

   

  Que el senyor Valentí Roca i Pons ha seguit amb aprofitament el curs de Comunicacions administratives, de 20 hores, impartit a Vic durant els mesos de maig i juny de 2015.

   

  I, perquè així consti, signo aquest certificat.

   

  Sau, 1 de setembre de 2015

   

  (signatura)

  Print Friendly, PDF & Email

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

anglicisme apòstrof beure bones cap d'any; carnestoltes català cavallfort cursos dret empresa erradicar escola etsiuts expressions ferro fil frase feta frases fetes gentilicis; osona; got hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs jocs en català justícia lèxic nova gramàtica Osona paraules pillar; agafar; enxampar porc pujar i apujar; baixar i abaixar recursos riquesa lèxica sinònims temps termcat tonis topònims tèxtil verbs xoriço