• 18. Si s’escau / si escau

    El castellà utilitza la locució en su caso en un seguit de contextos per als quals el català disposa de dues possibilitats que no són equivalents ni, per tant, intercanviables:
    Si s’escau: si s’esdevé, si es produeix (una cosa), si es dóna el cas. Per exemple: L’execució d’aquest projecte, si s’escau (si es produeix), haurà de comptar amb el vistiplau de X.
    Si escau: si cal, si és procedent. Per exemple: Aquest document serà revisat i, si escau (si s’adiu amb les disposicions legals), aprovat per l’autoritat competent.
    En un ordre del dia: Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

40 60 anglicisme apòstrof bones calma català cavallfort cursos diccionari normatiu diec2 dret empresa erradicar escacs escola etsiuts expressions fil frase feta frases fetes hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs en català justícia lèxic nova gramàtica otorrino pillar; agafar; enxampar porc recursos refranys riquesa lèxica salutació sigles sinònims temps termcat tió topònims tèxtil verbs vista