• Ús d’abreviacions

  Ús d’abreviacions
  Convé  no  abusar  de  l’ús  de  sigles  ni  abreviatures,  sobretot  de  les  que  no  siguin  de  domini  públic. En
  qualsevol  cas,  la  primera  vegada  que  fem  servir  una  sigla  convé  desenvolupar-la  —D’acord  amb  la subvenció  del  Pla  Únic  d’Obres  i  Serveis  de  Catalunya (PUOSC),  […]—,  excepte  quan la  sigla  és més coneguda que la forma desplegada (IVA, UVI, etc.).

  Les abreviacions poden ser:
  Abreviatures. escurçaments gràfics d’un mot o d’un sintagma, que es forma suprimint lletres
  internes o finals i que s’indica amb un punt o una barra. Exemples: plaça (pl.), carrer (c. o
  també c/), dilluns (dl.), pàgina (pàg.), general (gral.)…
  Sigles i acrònims: abreviacions del nom d’organitzacions, publicacions, institucions, entitats,
  empreses…, formades a partir de la lletra (sigla) o lletres (acrònim) inicials de cada un dels
  elements de la designació completa. No s’escriuen mai amb punt final ni amb punts interns.
  Exemples: els centres d’assistència primària (CAP), l’Institut Català del Sòl (Incasol), l’índex de
  preus al consum (l’IPC)…
  Símbols. Responen a convencions internacionals, establertes per organismes competents en la
  matèria. Són signes gràfics que representen una paraula, un sintagma o un valor en
  matemàtiques, geometria, física, etc. i no s’escriuen mai amb punt ni barra al final. Es llegeixen
  com si estiguessin escrits amb totes les lletres, és a dir, desenvolupats. Exemples: metre (m),
  oxigen (O), hotel (H), hora (h)…

  Abreviacions . Col·lecció “Criteris lingüístics” número 2. Autors: Jaume Capó Frau, Montserrat
  Veiga Fernández
  Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística
  Primera edició: maig de 1997 Segona edició: febrer de 2005
  http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/abrevia.pdf

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

40 60 anglicisme apòstrof bones calma català cavallfort cursos diccionari normatiu diec2 dret empresa erradicar escacs escola etsiuts expressions fil frase feta frases fetes hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs en català justícia lèxic nova gramàtica otorrino pillar; agafar; enxampar porc recursos refranys riquesa lèxica salutació sigles sinònims temps termcat tió topònims tèxtil verbs vista