• El 9 Ets i uts. Lèxic: recorregut pels anglicismes IV. La indústria i la tècnica

  Núm. 189// La Revolució Industrial de la segona meitat del segle XVIII va començar a la Gran Bretanya i es va anar estenent per Europa, la qual cosa va significar un canvi radical d’estil de vida i de costums. 

   

  A mesura que es creaven noves invencions, ens arribaven nous termes; ja al segle XVIII tenim tren (de l’anglès train). Un segle més tard van aparèixer vagó (ve del l’anglès waggon però potser el mot francès, wagon, en va fer de pont) i raïl (o rail).  

   

  Amb la industrialització de la societat també van néixer els conflictes entre patrons i treballadors; per això, hi havia vagues i locauts (de l’anglès lockout). Un locaut és el tancament temporal d’una empresa, decidit per la direcció, quan hi ha una situació de conflicte laboral. Aquest mot ja surt al vell diccionari Fabra i és un terme inseparable de la Revolució Industrial; sols cal recordar que a la dècada de 1880, hi va haver molts locauts en indústries tèxtils de Mataró i Manresa, la qual cosa era un càstig sever per als obrers. 

   

  Més endavant, al segle XX, ens entren altres paraules: ferrixàrterjet i també *jet lag –mot molt emprat però no recollit ni en el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans ni pel Termcat, institució que proposa el terme trastorn d’horari. 

   

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

40 60 apòstrof bones calma català cavallfort cursos diccionari normatiu diec2 dret embolar empresa erradicar escacs escola etsiuts expressions ferro fil frase feta frases fetes hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala joc jocs en català justícia lèxic nova gramàtica pillar; agafar; enxampar porc pujar i apujar; baixar i abaixar recursos riquesa lèxica salutació sigles sinònims temps termcat topònims tèxtil verbs vista