• El 9 Ets i uts. Nova gramàtica: EN o AL davant infinitiu

  Núm. 220// Segons la nova gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans, per expressar la temporalitat o la causa es poden fer servir dues construccions amb infinitiu: en + infinitiu i al + infinitiu. La primera és clarament més formal que la segona; tanmateix, totes dues són correctes. Exemples: 

  • Quan he sentit el teu cotxe m’he posat l’abric. (En negreta, l’oració temporal) 
  • En sentir el teu cotxe m’he posat l’abric. 
  • Al sentir el teu cotxe m’he posat l’abric. 

  Observeu que en castellà s’utilitzaria la primera i la tercera, ja que la segona no existeix: 

  • Cuando he oido tu coche me he puesto el abrigo. 
  • Al oir tu cotxe me he puesto el abrigo. 

  En italià passa més o menys com en català, hi ha també una construcció més formal, i menys usual, i una altra de més col·loquial: 

  • Quando ho sentito la tua macchina ho messo il cappotto. 
  • A sentire la tua macchina ho messo il cappotto. (Més usual) 
  • Nel sentire la tua macchina ho messo il cappotto. (Menys usual) 

  No oblidem que en/al + infinitiu també pot expressar la causa:  

  • Comets errors perquè no estudies. (Oració causal) 
  • Comets errors en no estudiar. 
  • Comets errors al no estudiar. 

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

40 60 anglicisme apòstrof bones calma català cavallfort cursos diccionari normatiu diec2 dret empresa erradicar escacs escola etsiuts expressions fil frase feta frases fetes hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs en català justícia lèxic nova gramàtica otorrino pillar; agafar; enxampar porc recursos refranys riquesa lèxica salutació sigles sinònims temps termcat tió topònims tèxtil verbs vista