• El 9 Ets i uts. Nova gramàtica: quant portes aquí?

  Núm. 221// Segons la Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans, la construcció temporal amb el verb portar (o dur), fins ara no normativa, passa a ser correcta tant en registres informals com formals. Alguns exemples en són: 

   

  1. Porta un mes de gira.
  2. Portava molts anys treballant a la mateixa empresa. 
  3. Porto tres anys vivint aquí.

   

  Cal no oblidar, però, que equival semànticament a l’oració, més tradicional, amb fer: 

   

  1. Fa un mes que està de gira. 
  2. Feia molts anys que treballava a la mateixa empresa.
  3. Fa tres anys que visc aquí. 

   

  Un altre aspecte que ha canviat de la nova gramàtica és l’admissió en registres informals de frases com: 

   

  1. Si no hagués protestat, l’àrbitre no l’hagués expulsat. 
  2. Què haguessin fet si el cotxe s’hagués avariat? 

   

  Ara, cal dir que en tots els registres se solen mantenir les frases tradicionals, i també les més recomanables, que són: 

   

  1. Si no hagués protestat, l’àrbitre no l’hauria expulsat. 
  1. Què haurien fet si el cotxe s’hagués avariat 

   

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

40 60 apòstrof bones calma català cavallfort cursos diccionari normatiu diec2 dret embolar empresa erradicar escacs escola etsiuts expressions ferro fil frase feta frases fetes hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala joc jocs en català justícia lèxic nova gramàtica pillar; agafar; enxampar porc pujar i apujar; baixar i abaixar recursos riquesa lèxica salutació sigles sinònims temps termcat topònims tèxtil verbs vista