• El 9 Ets i uts. Llenguatge jurídic català. Breu història

  Núm. 301//La història del llenguatge jurídic català va lligada a la de la llengua catalana i a la de Catalunya en general. La salut del català jurídic ha estat bona quan la llengua catalana ha esdevingut d’ús oficial en els poders executiu, legislatiu i judicial.

   

  El naixement i l’evolució del LJC  es divideix en tres grans etapes. La primera etapa va des del segle XI fins a la primera meitat del segle XV. En aquest període el llenguatge jurídic neix, s’expandeix i es perfecciona. La segona etapa, des de la segona meitat del segle XV fins al segle XX, es caracteritza per llargs períodes de recessió i opressió, separats per  petites etapes de reviscolament. I la tercera etapa comença amb el restabliment de la democràcia fins a l’actualitat. Amb la recuperació de la democràcia i l’aprovació dels estatuts d’autonomia es recupera l’oficialitat del català en tots els àmbits, també en l’àmbit jurídic. En aquesta etapa es treballa per modernitzar i actualitzar el llenguatge jurídic i alliberar-lo de rèmores del franquisme.

   

  De manera progressiva es va generalitzant l’ús del català als ajuntaments, a les diputacions, a la Generalitat, al Parlament de Catalunya i, en menor mesura, a l’Administració de justícia. També s’elaboren manuals de recursos lingüístics, plans de normalització lingüística, diccionaris i manuals d’estil. Es creen organismes com el Termcat i es duen a terme tot un seguit d’actuacions per normalitzar el llenguatge jurídic. És importantíssim el paper de la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA) de la Generalitat de Catalunya, que treballa per modernitzar el llenguatge administratiu i jurídic per adaptar-lo als nous valors democràtics.

   

  A partir de l’any 2001, es dissol la CALA perquè es considera que el nou model lingüístic del LJC  ja està consolidat. Des d’aleshores i fins avui es produeix una etapa d’estancament perquè la normalització del llenguatge jurídic no avança. Els recursos que es destinen a la normalització del llenguatge jurídic català (LJC) no són proporcionals als resultats que se n’obtenen.

   

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

anglicisme apòstrof beure bones cap d'any; carnestoltes català cavallfort cursos dret empresa erradicar escola etsiuts expressions ferro fil frase feta frases fetes gentilicis; osona; got hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs jocs en català justícia lèxic nova gramàtica Osona paraules pillar; agafar; enxampar porc pujar i apujar; baixar i abaixar recursos riquesa lèxica sinònims temps termcat tonis topònims tèxtil verbs xoriço